logo
 
 
 

Köckerling  – Tehnika za podrivanje, mulch obradu tla i sjetvu, njegu i sjetvu travnjaka

 

Köckerling je renomirani njemački proizvođač strojeva za obradu tla i sjetvu, kao i strojeva za njegu i sjetvu travnjaka. Prateći potrebe svojih kupaca, firma Köckerling se profilirala kao proizvođač strojeva za reduciranu obradu tla (bez oranja), kao i za sjetvu na tako obrađenim tlima. U tom segmentu u proizvodnom programu je velika paleta strojeva od trorednih , četverorednih pa do osmorednih podrivača, različitih univerzalnih sjetvospremača, pa do specijalnih izvedbi sijačica koje su pogodne za direktnu, mulch i klasičnu sjetvu. Svi navedeni strojevi se isporučuju u velikoj paleti radnih zahvata, kao i opremljeni najrazličitijom dodatnom opremom. Osnovne prednosti ovakvog načina obrade tla i sjetve su: smanjeni troškovi, velika brzina u obradi tla i sjetvi (u odnosu na klasičnu obradu), manje zbijanje tla kroz manji broj prolaza traktorom. Sve to dugoročno vodi k boljem ukupnom financijskom rezultatu gospodarstva i poboljšanju strukture i mikrobiološke aktivnosti tla.

Osim toga firma Köckerling proizvodi i strojeve za njegu livada (travnjaka), kao i sijačice za dosijavanje, odnosno sjetvu travnjaka. I ovdje je na djelu jedinstvena inovativna tehnologija koja omogućuje najviše rezultate u proizvodnji trave.

Sve strojeve proizvedene u firmi Köckerling odlikuje stabilna robusna konstrukcija za dugotrajan rad bez ili s minimalnim održavanjem.

Od proljeća 2009 godine firma Infoteka zajedno s firmom Köckerling radi na promociji ovih na hrvatskom tržištu novih i malo zastupljenih tehnologija u ratarskoj proizvodnji.

Iz ponude strojeva Köckerling izdvajamo:

 • STROJEVI ZA OBRADU TLA

   
 • ALLROUNDER – univerzalni sjetvospremač

ALLROUNDER je najuniverzalniji KÖCKERLING stroj za obradu tla. Može se koristiti za pripremu tla za sjetvu, proljetno zatvaranje brazde, unošenje gnojnice ili stajskog gnoja u tlo itd. Odlikuje ga visoko postavljena šasija koja omogućuje vrlo veliku propusnost, vrlo je robusne izvedbe i uz pomoć dodatnih radnih tijela (plosnati ravnjači, nivelatori, STS valjak i opružne grablje) ostvaruje odlične rezultate u pripremi tla. Isporučuje se u nošenoj i vučenoj verziji, radne širine od 3 – 12 m.

 
 • TRIO – univerzalni podrivač

TRIO je univerzalni podrivač namijenjen kako za plitku obradu tla nakon žetve, tako i za duboko prorahljivanje tla. Izveden je sa visoko postavljenom šasijom (85 cm) i radnim tijelima raspoređenim u tri reda. Time je osigurana vrlo visoka propusnost u radu i optimalno miješanje biljnih ostataka sa zemljom. Isporučuje se u radnoj širini 3 (nošen) i 4 (vučen) m.

 
 • QUADRO - univerzalni podrivač

QUADRO je univerzalni podrivač namijenjen kako za plitku obradu tla nakon žetve, tako i za duboko prorahljivanje tla. Zahvaljujući robusnoj šasiji i radnim tijelima raspoređenim u četiri reda osigurava idealno miješanje biljnih ostataka sa zemljom i finu strukturu tla, kao idealnu predsjetvenu pripremu. Isporučuje se u vučenoj verziji radne širine od 3,0 do 5,7 m.

 
 • VARIO – univerzalni podrivač

VARIO je univerzalni podrivač specijalno razvijen za podrivanje na teškim tlima, gdje klasični podrivači proizvode vrlo velike konglomerate zemlje, koje je poslije teško usitniti za sjetvu. VARIO zahvaljujući uskim radnim tijelima postavljenim u ukupno 8 redova osigurava visoku protočnost i odlično miješanje biljnih ostataka sa zemljom uz istovremeno optimalnu usitnjenost zemlje i na teškim tlima. Isporučuje se u vučenoj verziji radne širine od 3,0 do 7,5 m.

 
 • SIJAČICE

   
 • TRIATHLON – univerzalna sijačica

TRIATHLON je univerzalna sijačica primjenjiva za klasičnu sjetvu na oranicu ili za „mulch“ sjetvu. Izvedba sijačice omogućuje visoki učinak u sjetvi uz istovremeno malu potrošnju goriva vučnog traktora. Zahvaljujući optimalnom zbijanju tla nakon sjetve jednakomjerno i brzo nicanje usjeva. Isporučuje se u nošenoj ili vučenoj izvedbi, širine 3, 4 i 6 m.

 
 • ULTIMA – univerzalna sijačica

ULTIMA je univerzalna sijačica primjenjiva za klasičnu sjetvu na oranicu, za „mulch“ sjetvu ili za direktnu sjetvu (bez prethodne obrade tla. Optimalni sjetveni sloj zahvaljujući valjcima za zbijanje tla prije usijavanja i packer valjku nakon usijavanja. Precizno ulaganje sjemena zahvaljujući jedinstvenoj regulaciji dubine neovisno za svako sjetveno tijelo. Isporučuje se u vučenoj izvedbi, širine 3, 4, 4,5, 6 i 8 m.

 
 • STROJEVI ZA SJETVU I NJEGU TRAVNJAKA
   
 • HERBAMAT – sijačica za dosijavanje travnjaka

HERBAMAT je specijalna sijačica za obnavljanje travnjaka dosijavanjem na mjestima gdje je travnjak oštećen, dosijavanje cijelog travnjaka ili sjetvu novog travnjaka. Opremljena je noževima od specijalno otvrdnutog čelika, koji za razliku od sijačica sa diskovima, bez opasnosti od štopanja otvaraju kanale u zemlji za precizno usijavanje trave. Nakon noža, izrezani kanali se raširuju specijalnim klinastim klizačima, koji omogućuju sjemenu da dospije na oko 15 mm dubine i time ostvari direktan dodir sa vlažnom zemljom, što osigurava sigurno brzo i ravnomjerno nicanje trave. Serijski je opremljena sijačicom AMAZONE RPD. Isporučuje se u Radnoj širini od 2,5 m.

 
 • GRASMASTER – grablje za njegu travnjaka

GRASMASTER je stroj za njegu travnjaka. Omogućuje u jednom prolazu poravnavanje, prozračivanje i dosijavanje travnjaka. S odgovarajućom tehnikom i izborom trave prilagođenom lokalnim mikroklimatski uvjetima, moguće je povećanje prinosa trave od oko 15%. Idealno za sjetvu uljane repice direktno na brazdu. Kako je to moguće? Upitajte nas, rado ćemo Vam pomoći savjetom. Isporučuje u radnoj širini od 6 i 12 m.